VEP Home Header

Preverjanje veljavnosti elektronskih žigov in podpisov

Storitev preverjanja elektronskih podpisov in žigov izvede vse s standardi predpisane postopke preverjanja podpisa in na zahtevo, izda poročilo o preverjenem podpisu, skladno z zahtevami uredbe eIDAS.