Logo Banner namestitev

 

1. Opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti

 

Aplikacija samodejno preverja, če je komponenta za podpisovanje nameščena in v primeru, da je se vam bo po 10-ih sekundah prikazal zagon komponente. V primeru, da le-ta ni nameščena se vam bo prikazalo opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti.

S klikom na »Namesti podpisno komponento« shranite inštalacijsko datoteko, ki jo inštalirate.

V primeru, da že imaste nameščeno SETCCE podpisno komponento prve generacije se vam bo prikazalo naslednje obvestilo:

 

podpisna komponenta vep 1

 

V tem primeru, lahko izberete »Nadgradi podpisno komponento« in na ta način boste shranili inštalacijsko datoteko za namestitev programa VEP.Podpis.

*Opozorilo: V primeru, da se vam ne shrani inštalacijska datoteka jo lahko prenesete s klikom na naslednjo povezavo: Inštalacijska datoteka za MAC OSX

 

SpMacClient paket

 

2. Postopek inštalacije programa VEP.Podpis

 

Shranjeno datoteko SpMacClient.pkg zaženete in nadaljujete postopek inštalacije po korakih:

 

Klik na gumb »Continue«

 

SpMacClient install1

Klik na gumb »Install«

 

SpMacClient install 2

Obvestilo o uspešno nameščeni VEP.si podpisni komponenti. Potrdite s klikom na gumb "OK" zatem še klik na »Close«.

 

SpMacClient install 3

Logo Banner namestitev

 

VEP.Podpis je podpisna komponenta, ki deluje kot samostojen program, nameščen na vašem računalniku. Zagon podpisne komponente pri podpisovanju je avtomatski – komponenta se zažene samodejno.

VEP.Podpis je potrebno namestiti pred prvo uporabo. Za uporabo podpisne komponente VEP.Podpis je potrebno imeti nameščeno digitalno potrdilo v sistemski shrambi računalnika.

VEP.Podpis je produkt podjetja EIUS d.o.o.

 

1. Predpogoj za uporabo VEP.Podpisa na operacijskem sistemu Windows  – Program .NET Framework

Lahko se zgodi, da je potrebno urediti še namestitev .NET Framework. Program vas sam vodi skozi postopek.

Na operacijskem sistemu Windows 8 + je program že nameščen.

* Predpogoj za delovanje v programu Linux je JAVA.

2. Podpisovanje je omogočeno v naslednjih operacijskih sistemih in brskalnikih:

  • Windows* 7, 8 in 10: Internet Explorer ** 9 ali več, Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
  • Linux: Mozilla Firefox, Chrome
  • Mac OSX: Safari***, Mozilla Firefox, Chrome

* Opozorilo: Nova podpisna komponenta ne podpira operacijskega sistema Windows XP. Za uporabnike operacijskega sistema Windows XP bo še vedno na voljo stara aplikacija, v katero se prijavite s klikom na gumb "Prijava v VEP".

** Opozorilo: Nova podpisna komponenta ne podpira brskalnika Internet Explorer 8 ali manj

*** Opozorilo: Brskalnik Safari ni podprt v operacijskem sistemu Windows 7, 8 ali 10.

3. Delovanje VEP.Podpisa

VEP.Podpis deluje kot samostojen program nameščen na vašem računalniku. Programa ni potrebno posebej zaganjati pred vstopom v varen predal.
Pri podpisovanju se vam v spodnjem desnem kotu prikazujejo koraki oz. stanje podpisne komponente: ko se komponenta povezuje s serverjem, ko podpisuje PDF dokument oz. priponko, ko podpisuje VEP dokument oz. pošiljko, ki jo prevzemate ali pošiljate.

Pošiljke prevzemate enostavno, s klikom na gumb »Prevzem in podpis vročilnice«. V odprti vročilnici izberete možnost »Podpiši« ali »Podpiši in shrani« in komponenta se samodejno zažene.
Pri zagonu komponente se vam prikaže:

podpisna komponenta vep 8

O uspešno prevzeti pošiljki oz. poslani vročilnici ste vedno obveščeni z opozorilom, ki se prikaže spodaj desno (operacijski sistem Windows).

Pošiljke lahko tudi enostavno pošiljate tako, da sestavite novo pošiljko – vpišete obvezne podatke glede prejemnika in zadeve ter pošiljko pošljete enostavno s klikom na gumb »Pošlji«. Po kliku na gumb »Pošlji« se podpisna komponenta na enak način samodejno zažene.

4. Podpisovanje pripetih PDF dokumentov

Z uporabo nove podpisne komponente VEP.si imajo uporabniki VEP.si predala na voljo tudi možnost podpisovanja pripetih priponk v PDF obliki.

Pri sestavljanju nove pošiljke vpišite naslov prejemnika, zadevo, ter enostavno pripnite PDF dokument, ki ga želite podpisati in poslati. Po končanem nalaganju priponke se vam prikaže okno, ki vas sprašuje ali želite podpisati tudi PDF dokument. Svojo odločitev lahko za vedno shranite in na ta način vas ne bo spraševalo pri vsakem pripenjanju.

V nastavitvah pri »Certifikati in gesla« je tudi možnost izbire načina podpisovanja. Zamenjavo naredite tako, da v dropdown meniju izberete želeno.

podpisna komponenta vep 9

*Za vsako priponko se bo posebej prikazalo okno za PDF podpisovanje.

podpisna komponenta vep 10

Postopek nadaljujete tako, da izberete »Podpiši«. Na ta način bo podpisan PDF dokument/i, ki so pripeti kot tudi pošiljka, ki vsebuje podpisane dokumente.

Prejemnik na drugi strani podpiše samo prejeto pošiljko. PDF dokumenti pa so že podpisani kar je razvidno iz vizualizacije podpisa na PDF dokumentu.

PDF podpisovanje lahko uporabite za podpisovanje vseh dokumentov v pdf obliki. Enostavno in hitro podpišite ter pošiljite katerokoli pogodbo. Pogodba bo podpisana z obe strani elektronskim podpisom podpisnikov.

Prejemnik podpisano priponko shrani lokalno na svoj računalnik in jo potem pri pošiljanju podpiše še svojim certifikatom.

V nastavitvah lahko tudi določite, da ne želite podpisovati PDF priponke in na ta način vas ne bo več spraševalo po podpisu.

V primeru, da je PDF priponka, ki jo želite podpisati zaščitena se vam bo prikazalo naslednje obvestilo:

podpisna komponenta vep 13

5. Izbira podpisne komponente

V nastavitvah pri »Certifikati in gesla« lahko tudi sami zamenjate podpisno komponento, ki jo želite uporabiti. Zamenjavo naredite tako, da v dropdown meniju izberete želeno.

 

podpisna komponenta vep 11

 

6. Samodejna posodobitev VEP.Podpisa

*Operacijski sistem Windows

V primeru, da obstaja novejša verzija VEP.Podpisa se vam pri kliku na gumb »Podpiši«/«Podpiši in shrani« prikaže:

 podpisna komponenta vep 12

Komponento za podpisovanje enostavno posodobite s klikom na gumb »OK«. Posodobitev se potem izvede samodejno in lahko nadaljujete z delom.

7. Privzeti način podpisovanja

Uporabniki VEP.si še vedno imate izbiro več načinov podpisovanja

  • z uporabo SETCCE komponente, ki je uspešno nameščena v vašem brskalniku
  • z uporabo VEP.Podpisa
  • podpisovanje prek strežnika

Privzeti način podpisovanja se zapiše v vaših nastavitvah in ga lahko v vsakem trenutku enostavno spremenite

*Opozorilo: VEP.Podpis je omogočen samo v novi aplikaciji VEP.si in ne podpira operacijski sistem Windows XP.
**Opozorilo: SETCCE komponenta prve generacije kmalu ne bo več podprta.
***Opozorilo: Podpisovanje pripetih PDF priponk je mogoče samo v novi aplikaciji z uporabo nove podpisne komponente VEP.Podpis.

Logo Banner namestitev

 

*Opozorilo: Predpogoj za uporabo VEP.Podpisa je inštalirana JAVA 1.8+ ter Java Web Start

Postopek namestitve za operacijski sistem Linux poteka avtomatično tako, da se samodejno shrani jnlp datoteka. Za zagon datoteke izberete program JAVA* in se bo komponenta zatem samodejno zaganjala pri vstopu v varen predal.

Izberemo digitalno potrdilo, nato se bo prenesla “jnlp” datoteka, ki bo zagnala podpisno komponento:

LinuxVepPodopisJRE

Da se ne pojavljajo pojavna okna je potrebno ob prvem zagonu izbrati “javaws” program, ki bo zaganjal jnlp datoteke. To lahko naredimo tudi kasneje v nastavitvah:

JNLP zagon FF nastavitev

 

JNLP Firefox1

JNLP Firefox2

 


 Logo Banner namestitev

1. Opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti

Aplikacija samodejno preverja ali je komponenta za podpisovanje nameščena. Če je, se vam bo po 10-ih sekundah prikazal zagon komponente. V primeru, da ta ni nameščena, se vam bo prikazalo opozorilo o nenameščeni podpisni komponenti.
S klikom na »Namesti podpisno komponento« shranite namestitveno datoteko, ki jo nato namestite.

V primeru, da že imate nameščeno SETCCE podpisno komponento prve generacije, se vam bo prikazalo naslednje obvestilo:

podpisna komponenta vep 1

V tem primeru lahko izberete »Nadgradi podpisno komponento« in na ta način boste shranili namestitveno datoteko za namestitev programa VEP.Podpis.

2. Blokirana pojavna okna pri različnih brskalnikih

2.1 Brskalnik Internet Explorer

V primeru, da vam brskalnik Internet Explorer blokira pojavna okna se vam po kliku na »Namesti podpisno komponento« / »Nadgradi podpisno komponento« spodaj prikaže rumeno bela opozorilna vrstica, v kateri izberete lahko »Allow once« ali »Always allow«. Stran se bo ponovno naložila.

 

podpisna komponenta vep 15

 

Po ponovnem vstopu v predal še enkrat izberete »Namesti podpisno komponento« oz. »Nadgradi podpisno komponento« ter v spodnji opozorilni vrstici postopek namestitve začnete s klikom na »Run«.

 

podpisna komponenta vep 16

 

2.2 Mozilla Firefox

V primeru, da vam brskalnik Mozilla Firefox blokira pojavna okna se vam zgoraj prikaže rumena opozorilna vrstica. Kliknete »Možnosti« in izberete »Pokaži http://vep.si/images/vep_podpis/sp_net_installer.msi« ter shranite prikazano datoteko oz. Inštalacijski paket.

 

podpisna komponenta vep 17

podpisna komponenta vep 18

2.3 Opera

V primeru, da vam brskalnik Opera blokira pojavna okna se vam na desno stran URL vrstice prikaže rdeči znakec (Pop-up blocked). Pojavno okno dovolite s klikom na »Always allow pop-ups from www.vep.si« nato datoteko shranite.

 

podpisna komponenta vep 19

2.4. Google Chrome

V primeru, da vam brskalnik Google Chrome blokira pojavna okna se vam na desno URL vrstice prikaže rdeči znakec (Pojavno okno je blokirano). Datoteko shranite s klikom na http://vep.si/images/vep_podpis/sp_net_installer.msi in označite, da so vedno dovoljena pojavna okna za mesto https://www.vep.si

podpisna komponenta 20

3. Postopek namestitve programa VEP.Podpis

Shranjeno datoteko sp_net_installer-1.0.12.0.msi zaženete in nadaljujete postopek namestitve.

Slike iz namestitve po korakih:

podpisna komponenta vep 2

Klik na gumb »Run (Zaženi)«

podpisna komponenta vep 3

Klik na gumb »Next«

podpisna komponenta vep 4

Klik na gumb »Next«

podpisna komponenta vep 5

Klik na gumb »Next«

podpisna komponenta vep 6

Opozorilo: Bodite pozorni, če se vam spodaj prikaže ikonica VEP.Podpisa. S klikom na ikono dobite sporočilo, da potrebujete še program NET.Framework. S klikom na gumb "Namesti" oz. "Da" se vam odpre brskalnik in se datoteka za namestitev programa samodejno shrani. Inštalacijsko datoteko enostavno zaženite. Ko bo inštalacija programa NET.Framework končana lahko nadaljujete z inštalacijo programa VEP.Podpis.

Namestitev poteka avtomatično.

Obvestilo o uspešno nameščeni VEP.si podpisni komponenti. Klik na »Close«.

podpisna komponenta vep 7