Uporaba predala VEP je za prejemnike vseh vrst pošiljk brezplačna, brez dodatnih stroškov registracije in naročnine.

Naročnikom VEP.si zagotavljamo pomoč tudi pri:

  • registraciji varnega predala VEP.si
  • vpisu v varnostno shemo e-Sodstvo in e-uprava
  • vlaganju vlog na portalu e-Sodstvo s povezavo na daljavo
Cenik storitev€ z DDV
LETNO NADOMESTILO ZA UPORABO SPLETNE APLIKACIJE VEP.SI
Naročnina za varen predal VEP.si za fizične in pravne osebe
BREZPLAČNO
E-RAČUNI  
Letna naročnina - zakup 55 poslanih e-računov

5,00 €

Pošiljanje e-računa 0,09
POŠILJANJE POŠILJK  
Pošiljanje priporočene pošiljke brez povratnice (R) 0,15
Pošiljanje priporočene pošiljke s povratnico (AR) 0,30
Pošiljanje po postopku ARA 0,35

Pošiljanje pošijke po ZUP

0,70
PRODUKTI  
Program VEP.SI+* 290,00
Namestitev programa VEP.SI+ – dodatna namestitev 50,00
Namestitev programa PDF/A Pretvornik** 260,00
Namestitev programa PDF/A Pretvornik – dodatna enota 50,00
Namestitev programa PDF/A Samostojni pretvornik (na strežniku) 580,00
ASISTENCA  
Pomoč pri registraciji BREZPLAČNO
Pomoč na daljavo 1,22 €/min
OSTALO  
Pametna kartica Gemalto 28,00
Čitalnik pametnih kartic Gemalto 22,00

* Pošto v varnem elektronskem predalu lahko prevzemate preko spletne aplikacije ali preko programa VEP.si+, ki vam omogoča istočasni prevzem, tiskanje in shranjevanje vse prispele pošte v vaš varen elektronski predal.

** Uporabnikom VEP.si priznamo popust v višini 20%.

Cenik velja od 1. 2. 2017