Spoštovani,

zaznavamo večje število zavrnjenih e-računov s strani UJP-ja. Razlog je v tem, da je UJP s 1.1.2016 uvedel nekaj novih obveznih podatkov in začel z doslednejšim preverjanjem. Posledično imajo stranke, ki eračune uvažajo iz nekaterih drugih programov težave. Najpogostejša pomanjkljivost je v tem, da eračun ne vsebuje matičnih številk izdajatelja, prejemnika in plačnika. Dokler vaši ponudniki programov nepravilnosti ne odpravijo imate možnost, da eračune sestavite in pošljete z našo aplikacijo v Vep predalu, ki deluje pravilno.