EU trust mark logo positive 500pxEIUS d.o.o. se je 5. julija 2017 pridružil petim ponudnikom kvalificirane storitve zaupanja. S tem ima storitev varnega vročanja priporočene pošte, VEP.si, ki ima v regiji že veliko število uprabnikov, novo potrditev ne le pozitivne uporabniške izkušnje, ampak tudi skladnosti z evropskim pravnim redom. EIUS d.o.o. je prvi ponudnik kvalificirane storitve zaupanja elektronske priporočene dostave v Sloveniji.


Prvega julija 2017  se je zaključilo prehodno obdobje za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu. Odslej so transakcije, predvsem tudi čezmejne, poenotene. Transakcije vključujejo  elektronsko podpisovanje, elektronsko žigosanje, elektronsko časovno žigosanje, avtentikacijo spletišč, elektronsko  priporočeno dostavo, hrambo elektronskih podpisov in žigov ter ustrezne aktivnosti verifikacije in validacije povezane z omenjenimi aktivnostmi. Uredba eIDAS omogoča transparentno izvajanje in uporabo vseh storitev povezanih z omenjenimi aktivnostmi tako fizičnim kot tudi pravnim osebam na način, ki povečuje možnosti za vzpostavitev resnično transparentnega enotnega digitalnega trga. S tem je še povečano zaupanje v elektronski način poslovanja.  
 
Na podlagi uredbe je Slovenska akreditacija postavila shemo akreditiranja in po tej shemi uspešno akreditirala SIQ Ljubljana in Bureau Veritas za certificiranje ponudnikov storitev zaupanja. Poleg obstoječih izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil je uspešno prestal zahtevane preglede in certifikacijo svoje storitve zaupanja, VEP.si podjetja EIUS d.o.o.  
 
VEP.si omogoča pošiljanje in prejemanje pošte po elektronski poti z zagotovilom o verodostojnosti pošiljateljev in prejemnikov ter popolni varnosti pred nezaželenimi vdori in krajo vsebine. Storitev zagotavlja dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter prenesene podatke varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli nepooblaščeno spremembo. VEP.si zaradi odlične uporabniške izkušnje danes uporablja že več kot 2000 slovenskih podjetij in organizacij.

Seznam ponudnikov kvalificirane storitve zaupanja najdete na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SI

eidas2