Spoštovani uporabniki VEP.si,

obveščamo vas, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)(Uradni list RS, št. 10-463/2017), objavljen 27.2.2017, ki velja od 14.3.2017 in se (z izjemo določb 107, 108. in 109. člena, ki so se  začele uporabljati že 14.3.2017), uporablja od 14.9.2017 ter na podlagi tega zakona sprejet PRAVILNIK o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/2017), ki se prav tako uporablja od 14.9.2017, prinašata nekaj sprememb v postopku elektronskega vročanja.

Kot certificirani izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja smo dolžni poslovati v okviru Zakona. Zato naše uporabnike obveščamo o spremembah, ki jih navedena predpisa prinašata in se neposredno nanašajo na uporabnike.

Eno od pomembnejših sprememb urejata 5. in 6. odstavek 141.a člena Zakona o pravdnem postopku:

"Naslovnik se z vsebino pisanja, poslanega po varni elektronski poti, seznani in ga prevzame tako, da se pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti.

Šteje se, da se je naslovnik seznanil in prevzel vsa pisanja, ki se v varnem elektronskem predalu ali na naslovu za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, nahajajo v trenutku, ko je prevzel pisanje v skladu s prejšnjim odstavkom".

Navedeno pomeni, da v primeru, ko se prevzame eno pisanje v varnem elektronskem predalu, se šteje, da so prevzeta tudi vsa ostala pisanja, ki so se v tem trenutku nahajala v vašem varnem elektronskem predalu.

Ko bodo objavljene nove tehnične zahteve v skladu z novim Pravilnikom, se bo začelo vročati na način, ki ga predpisujeta novi ZPP in Pravilnik, do takrat pa se bo vročalo kot se je doslej.

 

Pomemebne povezave:

- Zakon o pravdnem postopku

- Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodinih postopkih

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo,

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si