Občina poišlje potrdilo o namenski rabi na sledeče načine:

1. Potrdilo, ki je nastalo in je podpisano v fizični  obliki se črno-belo skenira in pošlje v varen predal notarja, pri tem pa se izbere možnost podpisa priponk. Na ta način se izpolni zahteva iz 65. člena uredbe o upravnem poslovanju.  Podpis digitaliziranega izvirnika in pošiljanje opravi zaposleni na občini, za klaterega ni potrebno, da je zastopnik pravne osebe.

2. Če je potrdilo o namenski rabi podpisano s strani zastopnika, se zgolj pošlje preko VEP. Za podpisovanje listin si lahko uporabniki pomagajo z našim orodjem za epodpis, ki je na povezavi:

https://www.vep.si/validator/forms/pdf-sign

 

65. člen

(kopije dokumentov)

(1) Na kopiji dokumenta se lahko potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(2) Če je dokument nastal v elektronski obliki, se na njegovi fizični kopiji potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(3) Če je dokument nastal v fizični obliki, se na njegovi elektronski kopiji potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(4) Potrdilo vključuje navedbo datuma in podpis javnega uslužbenca, ki je potrditev izvedel.