Spoštovani uporabniki VEP.si,

pozivamo vas, da se nam pridružite na dogodku Dnevi slovenskih pravnikov od 12. do 14. oktobra 2017 v hotelu Grand Hotel Bernardin v Portorožu.

Na našem razstavnem prostoru se boste lahko pogovorili o storitvah in produktih, ki jih ponuja naše podjetje, ter podrobneje spoznali delovanje portala VEP.si.

Lep pozdrav,

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

Spoštovani uporabniki VEP.si,

obveščamo vas, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)(Uradni list RS, št. 10-463/2017), objavljen 27.2.2017, ki velja od 14.3.2017 in se (z izjemo določb 107, 108. in 109. člena, ki so se  začele uporabljati že 14.3.2017), uporablja od 14.9.2017 ter na podlagi tega zakona sprejet PRAVILNIK o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/2017), ki se prav tako uporablja od 14.9.2017, prinašata nekaj sprememb v postopku elektronskega vročanja.

Kot certificirani izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja smo dolžni poslovati v okviru Zakona. Zato naše uporabnike obveščamo o spremembah, ki jih navedena predpisa prinašata in se neposredno nanašajo na uporabnike.

Eno od pomembnejših sprememb urejata 5. in 6. odstavek 141.a člena Zakona o pravdnem postopku:

"Naslovnik se z vsebino pisanja, poslanega po varni elektronski poti, seznani in ga prevzame tako, da se pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti.

Šteje se, da se je naslovnik seznanil in prevzel vsa pisanja, ki se v varnem elektronskem predalu ali na naslovu za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, nahajajo v trenutku, ko je prevzel pisanje v skladu s prejšnjim odstavkom".

Navedeno pomeni, da v primeru, ko se prevzame eno pisanje v varnem elektronskem predalu, se šteje, da so prevzeta tudi vsa ostala pisanja, ki so se v tem trenutku nahajala v vašem varnem elektronskem predalu.

Ko bodo objavljene nove tehnične zahteve v skladu z novim Pravilnikom, se bo začelo vročati na način, ki ga predpisujeta novi ZPP in Pravilnik, do takrat pa se bo vročalo kot se je doslej.

 

Pomemebne povezave:

- Zakon o pravdnem postopku

- Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodinih postopkih

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo,

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

Spoštovani uporabniki,

v četrtek dne 28.9.2017 med 20.00 in 21.00 bo krajša prekinitev delovanja sistema VEP.si zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Hvala za razumevanje.

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

 

Spoštovani uporabniki,

v sredo dne 9.8.2017 med 20.00 in 21.00 bo krajša prekinitev delovanja sistema VEP.si zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Hvala za razumevanje.

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

EU trust mark logo positive 500pxEIUS d.o.o. se je 5. julija 2017 pridružil petim ponudnikom kvalificirane storitve zaupanja. S tem ima storitev varnega vročanja priporočene pošte, VEP.si, ki ima v regiji že veliko število uprabnikov, novo potrditev ne le pozitivne uporabniške izkušnje, ampak tudi skladnosti z evropskim pravnim redom. EIUS d.o.o. je prvi ponudnik kvalificirane storitve zaupanja elektronske priporočene dostave v Sloveniji.


Prvega julija 2017  se je zaključilo prehodno obdobje za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu. Odslej so transakcije, predvsem tudi čezmejne, poenotene. Transakcije vključujejo  elektronsko podpisovanje, elektronsko žigosanje, elektronsko časovno žigosanje, avtentikacijo spletišč, elektronsko  priporočeno dostavo, hrambo elektronskih podpisov in žigov ter ustrezne aktivnosti verifikacije in validacije povezane z omenjenimi aktivnostmi. Uredba eIDAS omogoča transparentno izvajanje in uporabo vseh storitev povezanih z omenjenimi aktivnostmi tako fizičnim kot tudi pravnim osebam na način, ki povečuje možnosti za vzpostavitev resnično transparentnega enotnega digitalnega trga. S tem je še povečano zaupanje v elektronski način poslovanja.  
 
Na podlagi uredbe je Slovenska akreditacija postavila shemo akreditiranja in po tej shemi uspešno akreditirala SIQ Ljubljana in Bureau Veritas za certificiranje ponudnikov storitev zaupanja. Poleg obstoječih izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil je uspešno prestal zahtevane preglede in certifikacijo svoje storitve zaupanja, VEP.si podjetja EIUS d.o.o.  
 
VEP.si omogoča pošiljanje in prejemanje pošte po elektronski poti z zagotovilom o verodostojnosti pošiljateljev in prejemnikov ter popolni varnosti pred nezaželenimi vdori in krajo vsebine. Storitev zagotavlja dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter prenesene podatke varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli nepooblaščeno spremembo. VEP.si zaradi odlične uporabniške izkušnje danes uporablja že več kot 2000 slovenskih podjetij in organizacij.

Seznam ponudnikov kvalificirane storitve zaupanja najdete na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SI

eidas2