Občina poišlje potrdilo o namenski rabi na sledeče načine:

1. Potrdilo, ki je nastalo in je podpisano v fizični  obliki se črno-belo skenira in pošlje v varen predal notarja, pri tem pa se izbere možnost podpisa priponk. Na ta način se izpolni zahteva iz 65. člena uredbe o upravnem poslovanju.  Podpis digitaliziranega izvirnika in pošiljanje opravi zaposleni na občini, za klaterega ni potrebno, da je zastopnik pravne osebe.

2. Če je potrdilo o namenski rabi podpisano s strani zastopnika, se zgolj pošlje preko VEP. Za podpisovanje listin si lahko uporabniki pomagajo z našim orodjem za epodpis, ki je na povezavi:

https://www.vep.si/validator/forms/pdf-sign

 

65. člen

(kopije dokumentov)

(1) Na kopiji dokumenta se lahko potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(2) Če je dokument nastal v elektronski obliki, se na njegovi fizični kopiji potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(3) Če je dokument nastal v fizični obliki, se na njegovi elektronski kopiji potrdi, da je kopija enaka izvirniku.

(4) Potrdilo vključuje navedbo datuma in podpis javnega uslužbenca, ki je potrditev izvedel.

V aktualnih razmerah pandemije smo se številni našli pred izzivom, kako varno in veljavno elektronsko podpisati pogodbo, vložiti in elektronsko podpisati upravno zadevo, izvesti glasovanje, varno poslati pooblastilo ali druge zaupne listine. Vse to sedaj omogoča okolje VEP.si. 

Ker sta zdravje in varnost za nas na prvem mestu, smo sprejeli odločitev, da v času trajanja ukrepov oziroma vsaj do 1. junija 2020, našim uporabnikom omogočimo pošiljanje priporočenih pošiljk (vrsta vročitve R, AR, ali ARA) na naslove v ali zunaj sistema vep.si popolnoma brezplačno

Postopek pošiljanja uporabniku, ki še nima varnega elektronskega predala (VEP), se izvede s kvalificirano storitvijo priporočene elektronske dostave. Zagotavlja visoko stopnjo varnosti, saj se identifikacija prejemnika opravi s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Z novo storitvijo eobrazci.si vam omogoćamo prejem elektronsko podpisanih obrazcev, pogodb in vlog in to na način, da je elektronski dokument enakovreden pisnemu dokumentu, saj je podpisan s kvalificiranim potrdilom za epodpis. Več o storitvi eobrazci.si

Kako deluje vročanje tistim, ki niso v sistemu VEP? Uporabnik iz VEP lahko naslovi pošiljko na običajen email. Prejemnik prejme obvestilo, da je dobil varno pošto v začasnem VEP, ki jo lahko prevzame na pripeti povezavi s svojim digitalnim potrdilom. Uporabniku se ob prihodu na spletno stran VEP namesti podpisna komponenta, preveri dentiteta prejemnika, zatem lahko podpiše povratnico in prenese pošiljko. Podrobnejša navodila

Začasni VEP uporabniški račun prejemnik lahko brezplačno spremeni v trajnega.