Pozdravljeni.

prejeli smo obvestilo, da bo v soboto, 21. 10. 2017 in nedeljo, 22. 10. 2017 zaradi vzdrževanja sistema onemogočen dostop do spletnega portala UJP eRačun.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

Spoštovani uporabniki VEP.si,

pozivamo vas, da se nam pridružite na dogodku Dnevi slovenskih pravnikov od 12. do 14. oktobra 2017 v hotelu Grand Hotel Bernardin v Portorožu.

Na našem razstavnem prostoru se boste lahko pogovorili o storitvah in produktih, ki jih ponuja naše podjetje, ter podrobneje spoznali delovanje portala VEP.si.

Lep pozdrav,

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

Spoštovani uporabniki VEP.si,

obveščamo vas, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)(Uradni list RS, št. 10-463/2017), objavljen 27.2.2017, ki velja od 14.3.2017 in se (z izjemo določb 107, 108. in 109. člena, ki so se  začele uporabljati že 14.3.2017), uporablja od 14.9.2017 ter na podlagi tega zakona sprejet PRAVILNIK o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/2017), ki se prav tako uporablja od 14.9.2017, prinašata nekaj sprememb v postopku elektronskega vročanja.

Kot certificirani izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja smo dolžni poslovati v okviru Zakona. Zato naše uporabnike obveščamo o spremembah, ki jih navedena predpisa prinašata in se neposredno nanašajo na uporabnike.

Eno od pomembnejših sprememb urejata 5. in 6. odstavek 141.a člena Zakona o pravdnem postopku:

"Naslovnik se z vsebino pisanja, poslanega po varni elektronski poti, seznani in ga prevzame tako, da se pred prevzemom na predpisan način identificira, elektronsko podpiše vročilnico in jo tako podpisano vrne pošiljatelju po varni elektronski poti.

Šteje se, da se je naslovnik seznanil in prevzel vsa pisanja, ki se v varnem elektronskem predalu ali na naslovu za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, nahajajo v trenutku, ko je prevzel pisanje v skladu s prejšnjim odstavkom".

Navedeno pomeni, da v primeru, ko se prevzame eno pisanje v varnem elektronskem predalu, se šteje, da so prevzeta tudi vsa ostala pisanja, ki so se v tem trenutku nahajala v vašem varnem elektronskem predalu.

Ko bodo objavljene nove tehnične zahteve v skladu z novim Pravilnikom, se bo začelo vročati na način, ki ga predpisujeta novi ZPP in Pravilnik, do takrat pa se bo vročalo kot se je doslej.

 

Pomemebne povezave:

- Zakon o pravdnem postopku

- Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodinih postopkih

 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas lepo pozdravljamo,

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

Spoštovani uporabniki,

v četrtek dne 28.9.2017 med 20.00 in 21.00 bo krajša prekinitev delovanja sistema VEP.si zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Hvala za razumevanje.

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si

 

Spoštovani uporabniki,

v sredo dne 9.8.2017 med 20.00 in 21.00 bo krajša prekinitev delovanja sistema VEP.si zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Hvala za razumevanje.

Ekipa EIUS d.o.o. - VEP.si